Beschikbare Skiplinks

Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd.
 

Alle rechten op deze website, zowel op de inhoud (tekst, beeld, enz.) als op de uiterlijke vormgeving en creatie komen toe aan Argenta. Het is verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Argenta de verstrekte informatie over te dragen, te verkopen, te verspreiden of te reproduceren. Het is u wel toegestaan voor eigen persoonlijk gebruik een afdruk van deze website te maken, stukken ervan te kopiëren naar en te bewaren op de harde schijf van uw computer of op een andere digitale drager, op voorwaarde dat ze uitsluitend bestemd zijn voor uw persoonlijk gebruik of raadpleging.

 

Productnamen en logo's

De productnamen, merken en logo's op deze website zijn eigendom van Argenta. In voorkomend geval heeft Argenta beperkte en onoverdraagbare gebruiksrechten van de rechthebbenden hierop verkregen. Het is verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Argenta hiervan gebruik te maken.