Beschikbare Skiplinks

Disclaimer Argenta Spaarbank NV

Door het raadplegen van de Argenta webpagina's aanvaardt u de algemene voorwaarden ervan.
 

  • Toegang tot Internetbankieren wordt verleend onder de voorwaarden dat u de reglementen van Argenta aanvaardt en erkent.  

  • Aan de aan u ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot het saldo en de mutaties op de door u opgegeven Internetrekeningen, alsmede aan alle overige aan u ter beschikking gestelde informatie kunt u geen rechten ontlenen. De administratie van Argenta Spaarbank NV is leidend bij het vaststellen van uw rekeningsaldi en rekeningmutaties. Argenta Spaarbank NV zal zorgdragen voor een zo optimaal mogelijke beveiliging van bovengenoemde rekeninginformatie. Argenta Spaarbank NV is niet aansprakelijk voor het overdragen, verveelvuldigen, bewerken of verspreiden van de verstrekte informatie door derden en/of aan derden.

  • De door u opgegeven opdrachten worden op werkdagen dagelijks verwerkt in uw rekeningenoverzichten. Het kan echter voorkomen, dat een deel of alle door u opgegeven opdrachten niet direct verwerkt kunnen worden. Uw bestedingsruimte is niet af te leiden uit de overzichten.