Beschikbare Skiplinks

Privacy Statement

Privacy Statement van Argenta Spaarbank NV en Argenta Life Nederland (hierna "Argenta")
 

Algemeen

Als u uw financiële zaken regelt bij Argenta Spaarbank NV en/of Argenta Life Nederland (hierna "Argenta") verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. Dit privacy statement informeert u over hoe Argenta omgaat met persoonsgegevens van klanten.

Naar boven
 

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (hierna "de Gedragscode") is door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars opgesteld. De Gedragscode is een uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("Wbp") en is bindend voor aangesloten financiële instellingen. De Gedragscode kunt u hier nalezen. De Gedragscode bevat regels die onder meer voorschrijven dat persoonsgegevens van klanten op een behoorlijke en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt.

Naar boven
 

Doelen gegevensverwerking

Argenta bewaart en kan persoonsgegevens gebruiken voor vastgestelde doelen. Deze kunt u lezen in de Gedragcode. Hieronder vindt u een samenvatting van deze doelen:

- Om na te gaan of Argenta iemand wel of niet als klant kan accepteren

- Om contracten te sluiten met u en met andere klanten

- Om ervoor te zorgen dat geld kan worden betaald en ontvangen

- Om analyses te maken van persoonsgegevens voor onderzoek

- Om informatie te geven over diensten en producten van Argenta

- Om veiligheids- en integriteitsredenen

- Om te voldoen aan de wetgeving of wat een rechter van Argenta vraagt

- Voor het onderhouden van contacten met u of andere klanten

Naar boven
 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Wij kunnen u een overzicht sturen met de gegevens die wij van u hebben. Stuur uw gehandtekend verzoek samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en de vermelding van uw bankproduct dat u heeft naar:

Argenta Spaarbank NV

Postbus 9252

4801 LG Breda

Of indien u een verzekeringspolis heeft bij Argenta Life Nederland naar:

Argenta Life Nederland

Postbus 9166

4801 LG  Breda

 

Naar boven
 

Kan ik mijn persoonsgegevens corrigeren?

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u Argenta vragen de gegevens aan te passen door dit per gehandtekende brief te melden op bovenstaande postbusadressen.

Indien u een bankproduct heeft bij Argenta Spaarbank NV kunt u uw gegevens wijzigen via het internetbankieren. U logt in voor uw rekening met uw digipass en kiest voor "Beheer - Wijzigen klantgegevens." Meer informatie kunt u vinden in onze rubriek "Veelgestelde Vragen -  Klantgegevens wijzigen".

Naar boven
 

Uw medische gegevens

Argenta Life Nederland (hierna "de verzekeraar") treedt op als uw verzekeraar en zal gebruik maken van uw persoonsgegevens en vragen naar medische gegevens. Bij het aangaan van een verzekering vraagt de verzekeraar u om medische gegevens. De verzekeraar gebruikt deze gegevens om het risico te beoordelen. Deze gegevens worden verstuurd naar de medische adviseur van de verzekeraar. De medische adviseur kan daarnaast ook een medisch onderzoek doen. Uw medische gegevens worden opgeslagen in een medisch dossier.

Geheimhoudinsgplicht

De medische adviseur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw medische gegevens. De medische adviseur en de leden van zijn of haar medische staf hebben allemaal een wettelijke geheimhoudingsplicht.

 

Naar boven
 

Waarschuwingssysteem van de Financiële sector

Om de veiligheid van Argenta en de financiële sector te bevorderen, hebben de banken en verzekeraars in Nederland een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen zij toetsen of iemand

- ooit fraudeerde,

- probeerde te frauderen, of

- op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de financiële sector.

Klik hier voor meer informatie over het incidentenwaarschuwingssysteem.

Naar boven
 

Gebruik van cookies

Argenta maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van Argenta garanderen.

Naar boven
 

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Argenta behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

Naar boven