Beschikbare Skiplinks

Hypotheek Profijt Spaarrekening

Een hoge spaarrente combineren met een korting op de hypotheekrente!
 

Argenta Hypotheek Sparen

MEDEDELING : Argenta stopt vanaf 8 september 2016 met het afsluiten van nieuwe Hypotheek Profijt Spaarrekeningen. Afgesloten Hypotheek Profijt Spaarrekeningen blijven gewoon bestaan.

Lees meer...

Het kopen van een huis is een belangrijke stap in het leven. Ouders willen graag hun kinderen helpen bij de aankoop van hun huis. Maar schenken is misschien net iets te vroeg of te definitief. Daarom werkten we bij Argenta een nieuw idee uit: De Hypotheek Profijt Spaarrekening. Nieuwe hypotheekklanten krijgen een extra korting op hun hypotheekrente als hun ouders, familie, goede vrienden of zijzelf bij Argenta sparen. Zo kunnen verschillende generaties elkaar een extra steuntje in de rug geven.

Hoofding_HPS

 

Wat is een Hypotheek Profijt Spaarrekening?

De Hypotheek Profijt Spaarrekening is een internet spaarrekening die gekoppeld wordt aan een nieuwe Argenta Hypotheek. Voor iedere 10.000 euro die gestort wordt op deze spaarrekening ontvangt de hypotheekklant een korting op de hypotheekrente. Hoe hoger het spaarbedrag, Hoe hoger de korting op de rente van de gekoppelde hypotheek. Zo eenvoudig is dat! Per Argenta Hypotheek kan deze extra korting maximaal oplopen tot 0,25%.

De spaarrekening staat op naam van de spaarklant en is geen borgstelling voor de hypotheek. Het spaarbedrag blijft eigendom van de spaarklant. Over het gestorte spaarbedrag ontvangt de spaarklant jaarlijks een hoge spaarrente. De spaarrente van de Hypotheek Profijt Spaarrekening is gelijk aan die van de Argenta Internet Spaarrekening. En die behoort al geruime tijd tot de hoogste spaarrentes van Nederland!

Zo lang het spaarbedrag op de Hypotheek Profijt Spaarrekening staat, ontvangt de hypotheekklant een extra korting op de hypotheekrente. Heeft u als spaarklant op een dag behoefte aan uw geld, dan kunt u dat op eenvoudig verzoek opnemen. Wel vervalt dan de korting op de hypotheek of een deel van de korting.

Groene_lijn

Hoe werkt een Hypotheek Profijt Spaarrekening?

De spaarklant opent online een Hypotheek Profijt Spaarrekening. Bij het openen vult de spaarklant de gegevens van de te koppelen Argenta Hypotheek in. Na het openen stort de spaarklant minimaal 10.000 euro. Het storten van het spaarbedrag dient bij opening van de Hypotheek Profijt Spaarrekening te gebeuren, uiterlijk 35 dagen nadat de eerste offerte van de hypotheek is uitgebracht.

Er kunnen maximaal 5 Hypotheek Profijt Spaarrekeningen worden geopend per gekoppelde Argenta Hypotheek. De korting wordt per geopende Hypotheek Profijt Spaarrekening bepaald en bij elkaar opgeteld.

Belangrijk! 35 dagen na de eerste offertedatum wordt de korting bepaald. Stortingen na deze datum geven geen recht op korting.

Groene_lijn

Hoe hoog is de korting?

Het spaarbedrag op de Hypotheek Profijt Spaarrekening bepaalt de korting op de hypotheekrente. Argenta kijkt 35 dagen na de eerste offertedatum van de hypotheek hoeveel geld er op de spaarrekening staat. Argenta bepaalt op dat moment de extra rentekorting voor de gekoppelde Argenta Hypotheek.

Kortingstabel

De maximale korting is 0,25% per nieuwe Argenta Hypotheek. Dit kan bereikt worden door één spaarrekening met minimaal 50.000 euro of via meerdere Hypotheek Profijt Spaarrekeningen.

Groene_lijn

Voor wie is de Hypotheek Profijt Spaarrekening?

Ouders, grootouders, familie en vrienden kunnen de hypotheekklant steunen door een Hypotheek Profijt Spaarrekening te openen. Zelfs de hypotheekklant die een extra spaarpotje heeft staan, kan voor zichzelf een Hypotheek Profijt Spaarrekening openen en koppelen aan zijn eigen hypotheek. Koppelen met bestaande hypotheken is niet mogelijk.

Groene_lijn

Wat kost de Hypotheek Profijt Spaarrekening?

Het openen en het gebruik van de Hypotheek Profijt Spaarrekening is gratis voor de spaarder. Heeft u op een dag behoefte aan uw spaargeld, dan kunt u dat op eenvoudig verzoek opnemen. Hierdoor vervalt de korting op de hypotheek of een deel van de korting. Argenta doet dan wijzigingen in de hypotheek- en spaaradministratie. Hiervoor betaalt de spaarklant 150 euro aan administratiekosten.

Voor de hypotheekklant zijn er geen kosten. Wel kan de korting op de hypotheekrente wijzigen bij opname van een spaarbedrag van de Hypotheek Profijt Spaarrekening.

Groene_lijn

Voorbeeld

Thomas en Lisa hebben hun droomhuis gevonden. De ouders van Thomas willen hen graag steunen. Zij openen een Hypotheek Profijt Spaarrekening op hun naam bij Argenta. Bij het openen geven zij aan dat deze gekoppeld moet worden aan de hypotheek van Thomas en Lisa. De ouders van Thomas storten onmiddellijk 30.000 euro. Zo krijgen Thomas en Lisa een korting van 0,15% op de hypotheekrente.

De oom van Lisa wil hen ook graag helpen. Hij opent een Hypotheek Profijt Spaarrekening op zijn naam en koppelt deze aan de hypotheek van Thomas en Lisa. Hij stort onmiddellijk 20.000 euro op zijn rekening. Zo ontstaat er nog eens een extra korting van 0,10%. Aan de hypotheek van Thomas en Lisa zijn nu dus 2 Hypotheek Profijt Spaarrekeningen gekoppeld die in totaal 0,25% extra korting opleveren op de hypotheekrente.

Groene_lijn

Meer weten

> Lees meer op onze nieuwe website Argenta Hypotheek Sparen                                                    

> Download hier de infofiche   [PDF, 256,9 Kb]                                                                   

> Actuele Hypotheekrente

> Open uw Hypotheek Profijt Spaarrekening

Groene_lijn