Beschikbare Skiplinks

Overlijdensrisicoverzekering

Bescherm uw nabestaande tegen financiële problemen bij een overlijden.
 

Bescherm uw nabestaanden tegen financiële problemen bij een overlijden

Met een overlijdensrisicoverzekering van Argenta wordt bij overlijden een bedrag uitgekeerd, waarmee uw Annuïteiten Hypotheek van Argenta geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Zo kunt u eenvoudig en tegen lage kosten regelen dat uw nabestaanden in uw huis kunnen blijven wonen.

Hoofding_ORV

 

Wat_wordt_verzekerd?

Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering is er voor uw nabestaanden een bedrag beschikbaar, waarmee uw Annuïteiten Hypotheek bij Argenta geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie bepaalt u welk bedrag u verzekert en voor welke periode. U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner of voor u beiden. Sluit u de verzekering samen en overlijdt één van de twee? Dan wordt bij overlijden het afgesproken bedrag uitgekeerd.

Groene_lijn

Hoe_hoog_is_de_uitkering?

Als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt, keert Argenta het afgesproken verzekerde bedrag uit. De overlijdensrisicoverzekering van Argenta is een annuïtair dalende risicoverzekering. Dit betekent dat het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering tijdens de looptijd daalt met een 'annuïteitenpercentage'. U kunt dit afstemmen op het rentepercentage van uw hypotheek.

Groene_lijn

Hoe_werkt_dit?

Bij een annuïteitenhypotheek vermindert uw hypotheekschuld gedurende de looptijd. Uw afbetaling bestaat uit twee delen: één deel rente, dat u fiscaal in mindering kan brengen, en een tweede deel, uw uitstaande hypotheekschuld. Bij aanvang bestaat het bedrag van uw afbetaling uit veel rente en weinig hypotheekschuld. Maar tegen het einde van de looptijd betaalt u weinig rente en meer hypotheekschuld. Dit noemen we annuïtair aflossen.

Bij een annuïtaire overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag niet gelijk gedurende de looptijd. Het verzekerde bedrag daalt annuïtair. Naarmate de looptijd van de verzekering langer wordt, neemt het verzekerde bedrag af. Deze annuïtair dalende overlijdenrisicoverzekering van Argenta kunt u dus goed laten aansluiten op uw annuïteitenhypotheek.

Groene_lijn

Voor_wie_is_deze_verzekering_bestemd?

De verzekering kan alleen worden afgesloten in combinatie met een Argenta Hypotheek. De maximale eindleeftijd voor de verzekering is 75 jaar. De minimale looptijd is 1 jaar. In overleg met uw adviseur kunt u bepalen wat in uw persoonlijke situatie het beste past. Voor de Annuïteiten Hypotheek van Argenta is aparte productinformatie beschikbaar.

Groene_lijn

Wat_betaalt_u_voor_deze_verzekering?

U betaalt voor deze verzekering een premie. Gedurende de looptijd van de verzekering blijft deze premie gelijk. Hoeveel deze premie is, hangt onder meer af van de hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden en de looptijd van de verzekering. Ook de leeftijd bij aanvang van de verzekering speelt mee. Verder heeft Argenta speciale tarieven voor mensen die niet roken.

U kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Ook een eenmalige koopsom behoort tot de mogelijkheden.

Groene_lijn

Meer_weten?

> Bereken uw premie 

> Veelgestelde Vragen                             

> Productwijzers                                                                     

> Contact

Groene_lijn